Yayınlarımız

Yayınlar


Başlık Açıklama Tarih
12 Adımda onlineDeu Kılavuzu 12 Adımda onlineDeu Kılavuzu Eylül 2023
Ders Bilgi Paketinin Sakai ÖYS’ye Eklenmesi Bu kılavuzda Sakai ÖYS’de bir ders sayfasına ders bilgi paketinin eklenmesi adımları gösterilmiştir. Şubat 2023
Canlı Ders İzinleri Canlı Ders aracında izleyici izinleri ile ilgili işlemleri ele alan belgeyi içerir. Şubat 2023
Eğitmenler için BigBlueButton Sunum Ekranı Ayarları Bu form, BigBlueButton sanal sınıf uygulamasının kullanımında eğitmenlere yol göstermek için hazırlanmıştır. Ekim 2022
Çevrimiçi derste navigasyon nasıl sağlanır? Bu çalışmada çevrimiçi bir derste navigasyonu sağlamak için bazı stratejilere yer verilmiştir. Şubat 2022
Post-Pandemic Education: Hybrid and Blended Learning Models Post-Pandemic Education: Hybrid and Blended Learning Models © 2021 by DEUZEM is licensed under CC BY-SA 4.0

This guideline includes the basic terms about distance education and hybrid or blended learning model suggestions that can be used for the post-pandemic period.
Ocak 2022
Teknoloji Kullanımını Destekleyen Öğretim Stratejileri Eğitmenlere yönelik hazırlanan bu çalışmada, öğretim sürecinde kullanılabilecek teknoloji kullanımını destekleyen bazı öğretim stratejilerine yer verilmiştir. Kasım 2021
Uzaktan ve Harmanlanmış Derslerde Ders Tasarım Adımları Bu çalışmada uzaktan veya harmanlanmış olarak yürütülecek derslerde, ders planı hazırlama aşamasında eğitmenler tarafından dikkate alınması gereken işlem adımlarına yer verilmiştir. Kasım 2021
Dijital Okur-Yazarlık Geliştirme Eğitimleri Bu çalışmada eğitmenlerimizin dijital okur-yazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli program ve uygulamalara yer verilmiştir. Ekim 2021
Çevrimiçi Ders Kalitesini Değerlendirme Formu Bu form, Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerinin çevrimiçi ders kalitesini belirleme ve değerlendirme sürecinde birimlere yol göstermesi için hazırlanmıştır. Eylül 2021
Pandemi Sonrası Eğitim: Hibrit ve Harmanlanmış Öğrenme Modelleri Bu çalışmada uzaktan eğitimdeki temel kavramlar ile pandemi sonrasında kullanılabilecek hibrit ve harmanlanmış öğrenme modellerine yer verilmiştir. Eylül 2021
Çevrim İçi Ortamlarda Görgü Kuralları (Netiquette) Bu çalışmada çevrimiçi ortamlarda dikkat edilmesi gereken görgü ve iletişim kurallarına yer verilmiştir. Temmuz 2021
Etkili bir e-posta (e-mail) nasıl yazılır? Bu çalışmada etkili bir e-posta oluşturma ve yazma sürecinde dikkat edilecek etmenlere (alıcı, hitap, mesaj içeriği ve mesajı sonlandırma) ve öneri bilgilere yer verilmiştir. Temmuz 2021
Üretken Bir Öğrenme İçin 8 Öğretim Stratejisi Bu çalışmada üretken öğrenme kavramı ile derslerde anlamlı performans oluşturabilecek üretken öğrenme stratejilerine yer verilmiştir. Haziran 2021
İntihal ve İntihalden Kaçınma Yöntemleri Bu çalışmada intihalin ne olduğu ve çalışmalarımızda (ödev, proje vb.) intihalden kaçınabilmek için dikkat edilebilecek bazı önerilerilerle faydalı kaynaklara yer verilmiştir. Mayıs 2021
Metin Hazırlama Sürecinde Kullanılabilecek İngilizce Uygulamalar Bu çalışmada İngilizce metin hazırlama sürecinde kullanılabilecek bazı uygulamalara ilişkin bilgiler sunulmuştur. Nisan 2021
Erişilebilir PowerPoint Sunumları Hazırlamak İçin İpuçları Bu çalışmada erişilebilir PowerPoint sunumları hazırlamak için, öğretim elemanlarına bazı öneriler sunulmuştur. Nisan 2021
Grup Çalışmalarında İçsel Motivasyon ve Yaratıcılık Bu çalışmada çevrimiçi grup çalışmalarında içsel motivasyonun yaratıcılık ve etkileşim ile ilişkisine yer verilmiştir. Nisan 2021
Uzaktan Eğitimi Tüm Öğrenciler İçin Erişilebilir Kılmanın 7 Yolu Bu çalışmada uzaktan eğitimi tüm öğrenciler için erişilebilir kılabilecek önerilere yer verilmiştir. Mart 2021
Eğitsel Videolarda Etkililiği Artırmanın Yolları Bu çalışmada eğitsel videolarda etkililiği artırabilecek araştırma tabanlı ilkelere yer verilmiştir. Mart 2021
Akademisyen Webinarı – Kurumsal Akademik Dürüstlük Kültürü Geliştirme Bu çalışma DEUZEM tarafından düzenlenen Akademisyen Webinar programında, Doç. Dr. S. Razı tarafından hazırlanan “Kurumsal Akademik Dürüstlük Kültürü Geliştirme” başlıklı çalışmanın ürünüdür. Kasım 2020
Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Bu çalışma DEUZEM tarafından düzenlenen Öğrenci Webinar programında, Prof.Dr. Işıl K. Yurdakul tarafından hazırlanıp sunulan “Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri” başlıklı çalışmanın ürünüdür. Kasım 2020
Öğrenci Webinarı – Bunun İntihal Olduğunu Bilmiyordum! Bu çalışma DEUZEM tarafından düzenlenen Öğrenci Webinar programında, Doç.Dr. Salim Razı tarafından hazırlanıp sunulan “Bunun İntihal Olduğunu Bilmiyordum” başlıklı çalışmanın ürünüdür. Kasım 2020
onlineDEU Öğretim Elemanı Kılavuzu (Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öneriler) Öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan bu çalışmada, çevrimiçi ders tasarımı, akademik dürüstlük, etkileşime dayalı yöntem ve teknikler, web 2.0 araçları, eğitsel video kullanımı ve özel gereksinimli öğrenciler için uygulama önerilerine yer verilmiştir. Ekim 2020
2020-2021 Güz Dönemi “Uzaktan Öğreniyorum” Öğrenci El Rehberi Öğrencilere yönelik hazırlanan bu çalışmada onlineDEU’ya giriş yapma, uzaktan öğrenme sürecinde etik, destek konularında bilgi ve önerilere, ayrıca özel gereksinimli öğrencilere yönelik hatırlatmalara yer verilmiştir. Ekim 2020
12 Adımda onlineDEU Kılavuzu Öğrencilere yönelik hazırlanan bu çalışmada onlineDEU’ya giriş yapma, onlineDEU’da dersleri görüntüleme, ders izlencesi, takvim, kaynaklar, ödevler, kısa sınav ve testler, ders içerikleri, canlı ders ve forum/sohbet odası araçlarını kullanmaya yönelik bilgilere yer verilmiştir. Ekim 2020
Eğiticilerin Eğitimi e-Kitap Bu çalışmada DEU Rektörlüğü desteğiyle, DEUZEM, Akademi-DE ve DEU Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılan öğretim üyeleri ve personellerin özellikleri ile program içeriğine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Eylül 2020
Öğrenci Kılavuzu Öğrencilere yönelik hazırlanan bu çalışmada onlineDEU kullanımı sırasında yaşabilecek aksaklıklara ve çözüm yollarına yer verilmiştir. Nisan 2020
Eğitmen Kılavuzu Öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan bu çalışmada onlineDEU kullanımı sırasında yaşanabilecek olası aksaklıklara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Nisan 2020

Makaleler

ArticlesBildiriler

Congress – Publication in ProceedingsKitap/Kitap İçi Bölüm

Books & Book Chapters

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast