Faaliyetler

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, eğitime olan desteği ve uygulamalarının yanısıra üniversitemizin diğer birim ve bölümlerine de Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Tıp Fakültesi, DEÜ Hastanesi, İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere yazılım ve proje destek çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca robotik uygulamalar ve Greenbox Stüdyo hizmetleri ile interaktif ders malzemeleri üretebilmektedir.

DEÜ Hastanesi Başhekimlik Eğitimleri

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Merkezimiz işbirliğiyle hastane personeline yönelik Eylül 2018 yılından itibaren “Hizmet İçi Eğitim” programı yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu dönemle birlikte 3 ayrı dönemde toplamda 24 eğitim ve 1800 hastane personeline eğitim ortamı açılmıştır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

Üniversitemiz; Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinin kamu ve özel kurumlarda uygulama ve staj çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İSAMER ve DEUZEM işbirliği ile İnteraktif Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri olarka verilmektedir. 2018 yılına kadar 7900 kişi bu eğitimleri tamamlamıştır.


İLİTAM Sınavları Otomasyonu

İlahiyat Fakültesindeki Uzaktan Öğretim İLİTAM programının sınavları ve soru bankası Açıköğretimin Uygulama Esasları çerçevesinde sınav kitapçığı oluşturma ve basma, isme özel optik formlarının hazırlanması ve okunup Öğretim Üyelerine iletilmesi, sınav yerlerinin organizasyonu ve görevlilerinin atanması ile ilgili tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi / Soru Bankası

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin kullanılması için geliştirilen soru bankası desteği hizmeti 2012 yılından beri verilmektedir. Soru bankasında toplam 405 sınav ve yaklaşık 30.000 sorudan oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Soru bankasının yaklaşık 540 adet kullanıcısı bulunmaktadır. Sınavlar Tıp Fakültesi bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır.


Tıp Fakültesi / Online Sınav Desteği

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin kullanılması için geliştirilen online sınav desteği hizmeti 2012 yılından beri verilmektedir. Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 5’deki tüm bloklar ile birlikte Tıpta Uzmanlık grubuna ait Anabilim Dallarının teorik sınavları online olarak yapılmaktadır. Yılda yaklaşık 56 sınav online olarak yapılmaktadır.

Sanal Müze Projesi

Bu projenin amacı müzelerin çevrimiçi olarak gezilebilmesini sağlayan ve 360 derece görüntüleme sistemini kullanıcılarına sunan sanal müze uygulamasının Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi müzesi için hayata geçirilmesi ve sanal müzenin ilgili ders içeriklerine dahil edilmesi için iş birliği ile öğretim uygulamalarının geliştirilmesidir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast