Programlarımız

Ön Lisans

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Programı, 2013 yılından beri İzmir Meslek Yüksekokulu ve DEUZEM işbirliğiyle ile yürütülen bir uzaktan eğitim önlisans programıdır.

Amaç
  • Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.
İş Olanakları
  • Programdan mezun olan öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Görsel Programlama, Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı Temelleri, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı gibi) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılırlar. Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” ünvanı alırlar. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabilirler.

    Mezunlarımız başta bilgisayar yazılım, donanım, bilişim, iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere, büyük ve orta ölçekli, bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler, Belediye, hastane vb devlet kurumlarının, bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılım uzmanı ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca bireysel imkânlarıyla mesleki alanlarında satış, servis, yazılım ve donanım şirketi kurabilirler.

  • AYRINTILI ÖĞRETİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

1. SINIF DERS PORGRAMI
1. YARIYIL
Dersin KoduDersin AdıKrediAKTSDers Türü
UBP 4101PROGRAMLAMA TEMELLERİ46ZORUNLU
UBP 4103VERİ TABANI 144ZORUNLU
UBP 4105YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ24ZORUNLU
UBP 4107WEB TASARIMIN TEMELLERİ33ZORUNLU
UBP 4109GRAFİK VE ANİMASYON 134ZORUNLU
UBP 4111MATEMATİK UYGULAMALAR35ZORUNLU
TDL 1001TÜRK DİLİ 122ZORUNLU
YDİ1001YABANCI DİL 122ZORUNLU

Lisans Tamamlama

İLİTAM Programı, 2011 yılından beri İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve DEUZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır. Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek veDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Öğrencilere DEUZEM denetiminde yapılacak program çerçevesinde; dersler öğretim üyeleri tarafından ve Dokuz Eylül ;ünversitesi Öğrenim Yönetim sistemi (DEÖYS) üzerinden Eğitim Merkezinde hafta içi saat 18:00’den itibaren canlı veya banttan olarak verilir.

Bir öğretim yarıyılında/yılında her ders için en az bir ara, bir yarıyıl/yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ara sınavlar, Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gözetimli olarak gerçekleştirilir.

(1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir. (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. (3) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Ders başarı notunun hesaplanmasında; a) internet üzerinden yapılan ara sınavların ortalamasının %10’u,(yüzde on) gözetimli yapılan yılsonu/bütünleme sınavının %90’ı (yüzde doksan) esas alınır. b) Gözetimli yapılan ara sınavların ortalamasının %40’ı (yüzde kırk) yarıyılsonu veya bütünleme sınavında %60’ı (yüzde altmış) esas alınır. (4) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyılsonu veya bütünleme sınavında tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) not almış olması ve bu maddenin üçüncü fıkra uyarınca hesaplanan başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) olması gerekir. .

İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat önlisans programı veya İlahiyat Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak İlahiyat önlisans diploması almış olmak,

– Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,

Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılır.Adayların İLİTAM programına yerleştirilmelerinde, DGS-Sözel puanına 100’lük sisteme göre hesaplanmış İlahiyat önlisans programı diploma notunun eklenmesi ile elde edilen “Yerleştirme Puanı” esas alınır ve sıralama bu puana göre yapılır.

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:
http://ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/tr/

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Tel: 0(232)412 00 41 / 412 00 01 /

Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, dağıtılmış süreç hesaplamaları, teknoloji trendleri, limitler, ekonomi, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, istatistik, karar alma teknikleri, ekonomik modül tasarımı gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır. Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.
Kayıt için ALES ve YDS puanı aranmamaktadır


ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bölüm Hakkında:Yönetim Bilişim Sistemleri Web Sayfası
BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası
Kalite Yönetimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur.

Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı kurulduğunda, anabilim dalına ait Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz yüksek lisans programları disiplinler arası programlar olarak açılmışlardır. 2010-2011 öğretim yılında Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının adı, kalite konusunda daha geniş ve güncel bir yapıya kavuşturularak sırasıyla Kalite Yönetimi-Tezli ve Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değişmiştir. Kalite Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 2013 yılında 50 öğrenci kontenjanıyla YÖK tarafından kabul edilmiştir. 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, hem hizmet hem de üretim sektöründe kalite planlaması, kontrolü ve iyileştirme çalışmalarında etkin olarak rol alabilecek uzman personel yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Programın eğitim dili Türkçedir.
Kayıt için ALES ve YDS puanı aranmamaktadır


ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası
Bölüm Hakkında:Toplam Kalite Yönetimi Web Sayfası
Lisans Programı ve Dersler Hakkında:Toplam Kalite Yönetimi


Deniz Turizmi

Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı,

Denizcilik, turizm ve deniz işletmeciliği gibi disiplinleri içine alan disiplinlerarası bir yüksek lisans programı olup, deniz turizmi ve yatçılık alanlarında halen çalışmakta olan veya ileride çalışacak olan personelin eğitim, gelişim ve uzmanlaştırılmasını hedeflemektedir. Programın müfredatı, Avrupa ve Amerika’da ilgili alandaki yüksek lisans müfredatları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program, Denizcilik Fakültesi ile İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin öğretim kadrosu tarafından birlikte yürütülmektedir. Ayrıca, deniz turizmi ve yatçılık alanlarında sektörde uzmanlaşmış kişilerin de programa katkısı sağlanmaktadır. Mezunların temel olarak deniz turizmi ve yatçılık sektörünü oluşturan ve hızla gelişen yat işletmeciliği, yolcu ve kruvaziyer gemi işletmeciliği, marina işletmeciliği ve deniz turizmi işletmeciliği alanlarında iş olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda mezunlar, deniz turizmi, yatçılık, marinacılık ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda da çalışabilme olanaklarına da sahiptirler. 2013 yılında YÖk tarafından Deniz Turizmi tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek lisans programı, 50 kişilik öğrenci kontenjanıyla DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsünde açılmıştır. Deniz Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programına lisans eğitimini tamamlamış olan herkes başvurabilir. Öğrenciler; birinci yarıyılı 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi, ikinci yarıyılı yine 2 zorunlu, 3 seçmeli ders alarak 30 kredi ve üçüncü yarıyılı 2 zorunlu, 1 seçmeli ders ve 1 proje alarak toplam 30 kredi alacaklardır.ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası


İngilizce İşletme Yönetimi

2013 yılında YÖK tarafındanİngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, 50 kişilik öğrenci kontenjanıyla DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsünde açılmıştır.

Programın amacı; İşletme ve çevresine ilişkin ulusal-uluslararası gelişmeleri yorumlayarak işletme performansına etkilerini değerlendirebilen; bu gelişmeleri dikkate alarak strateji geliştirebilen ve değişimi güncel yönetim tekniklerini kullanarak yönetebilen; işletmenin fonksiyonları ve birbirleri ile etkileşiminin farkında olarak takım çalışmasında etkin rol alabilen ve stratejik karar alma sürecine katkıda bulunabilen; temel işletme alanlarında derinlemesine bilgi ile donatılmış; araştırma ve karar verme tekniklerini ve bilgi teknolojilerini kullanarak işletme problemlerini sentezleyebilen ve çözümler üretebilen; raporlama ve sunum becerisi gelişmiş; bütüncül bakış açısına ve mesleki etik değerlere sahip, alanında uzmanlaşmış profesyoneller ve girişimciler yetiştirmektir.

İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, MBA programlarının genel yapısı gözönünde bulundurularak üç yarıyıl toplam 90 AKTS yüke eşit; çekirdek dersler, destek dersler, seçimlik dersler olmak üzere üç grup ders ve proje çalışmasından oluşmaktadır. Çekirdek dersler; Genel olarak işletme yönetiminin temel fonksiyonlarını ele alan muhasebe, finans, pazarlama, üretim ve yönetim alanlarını içermektedir. Birinci ve ikinci yarı yıllarda ağırlıklı olarak bu dersler yer almaktadır. Üçüncü yarı yılda Strateji vePolitika Modülü o ana kadar öğrenilen temel teknik fonksiyonların üzerine, tüm fonksiyonları kullanmaya yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik geliştirme amaçlıdır. Modüler olarak düzenlenmiştir.Destek dersler; İstatistik, hukuk, çalışanların örgüt içindeki davranışlarını anlama ve değerlendirmeye yönelik yöneticilerin analitik düşünmesi, beşeri becerilerinin artmasını sağlayacak türde derslerdir. Seçimlik Dersler; Özellikle üçüncü yarıyılda alınacak olan seçimlik dersler farklı işlevsel alanlarda derinlemesine bilgi verme amacını taşıyan derslerdir. Belli bir alanda uzmanlaşma ya da birçok alanda bilgi sahibi olma gibi genel bir biçimde tasarımlanmıştır.

Programa Başvuru Koşulları:
– 4 yıllık eğitim veren bütün Fakülte ve Yüksekokul mezunları programa başvurabilir.
– ALES Puanı en az 55 ve
– ÜDS/KPDS puanı en az 60, TOEFL (IBT puanı en az 80 ve CBT puanı en az 213) ve IELTS puanı en az 6 olmalıdır.

Programda, bu kapsamda ilk iki yarıyıl beşer zorunlu ders, üçüncü yarıyıl bir zorunlu üç seçimlik ders ve bir proje çalışması yer almaktadır. Program toplam 11 zorunlu, üç seçimlik dersten ve bir proje çalışmasından oluşmaktadır. Seçimlik dersler tüm Anabilim dallarının önerecekleri derslerden oluşturulan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.


EMBA WEB SAYFASI
ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası
Bölüm Hakkında:EMBA WEB SAYFASI
Lisans Programı ve Dersler HAkkında:EMBAMaliye Bölümü

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansı,

Bölümümüz; Fakültemizin bugünkü halini alıncaya kadar geçirdiği değişim sürecinde, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Maliye Kürsüsü olarak; Ege Üniversitesi ne bağlı İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ve İktisat Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Maliye Bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir. Bölümümüz, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Maliye , Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı 2017 yılında açılmıştır.ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası


Afet Yönetimi

Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansı,

Gelişmiş ülkelerde afetleri iyi yönetebilmek, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ön koşullarından birisi olarak önemsenmektedir. Günümüzde afetlerin değişen boyutu, teknolojik afetlerin görülme sıklığındaki artış ve insan faaliyetlerinin doğal afetlerin yıkıcılığında etkili olması, kalkınma ve bütünleşik risk ile kriz yönetimi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; stratejik öngörülerin öğrenilmiş derslerden, yararlanılarak kapsamlaştırılması ve güncelleştirilerek ilin stratejik planlarına aktarılmasını gerekli hale getirmiştir. Bu şekilde farklı afet tiplerine dirençli toplum oluşturmak ve hazırlık çalışmaları kapsamında yine yerleşimlerin alt ve üst yapı donanımlarını güçlendirmek önem taşımaktadır. Bu konu kuşkusuz, bilgi ve tecrübe ile desteklenen bilimsel faaliyetlerin planlanması ve bu yönde geliştirilmiş eğitimlerin önemini daha da artırmaktadır.

Güncellenerek yapılandırıldığı 1973 yılından beri akademik faaliyetlerini yürüten İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 2006 yılından beri Lisans seviyesinde yürütülen derslerinden olan Doğal Afet Yönetimi, Stratejik Planlama, Bölgesel Kalkınma Stratejileri, Kamuda Etik, Çevre Yönetimi ve Politikası ile Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve bağlantılı derslerini SBE Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derslerine taşıyarak günün getirdiği güncelliği ve gerekliliği sağlamıştır. Ayrıca bu birikimi ile disiplinlerarası bir program olan “Afet Yönetimi” tezli yüksek lisans programının 2014 yılında tamamlanarak açılma sürecinde öğretim üyeleri itibariyle kuruculuğunu temel zorunlu dersler itibariyle de 2014-2015 ve 2015-2016 öğrenim yıllarında üstlenmiştir.

Sahip olduğu birikim ve tecrübesini Kamu Yönetiminde mevzuatta ortaya çıkan yeni gelişmeler ve değişmeler karşısında, ulusal ölçeğine taşımak amacıyla Kamu Yönetimi Programının temel felsefesine uygun olarak “Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile geliştirmeyi , “bilgiye her yerden erişilebilirliği sağlayarak, eğitimin yaygın etkisini artırmak”, “Kamu Yönetimi Bölümünün tanınabilirliğini” artırmak amacıyla hedeflemektedir. Bu programın kamu yönetimi temelli olması özelinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Kamu Yönetimi Programının öğretim üyelerinden akademik destek alınarak oluşturulmuştur. Afet Yönetimi konusunda özellikle kamu yönetiminde gerek yönetici gerekse personelin giderek artan orandaki talebini karşılamak üzere uzaktan öğretim programı açılması önemsenmektedir.

Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı , DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Afet Yönetimi Anabilim dalı altında 2018 yılında açılmıştır. Öğretim dili Türkçedir. Programın 50 kişilik öğrenci kontenjanı vardır.

Kayıt için ALES ve YDS puanı aranmamaktadır

Kimler Başvurabilir? -Afet Yönetimi ve Acil Durum ile ilgili Lisans Bölümünden Mezun Olanlar -Kamu Yönetimi, Maliye ve Hukuk Bölümlerinden veya Fakültelerinden Mezun Olanlar
ÖĞRETİM PLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast