Yönetmelik ve Yönergeler • Ek-1: Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları
 • Ek-2: Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu
 • Ek-3a-b: Ders Tanıtım Formu ( Türkçe ve İngilizce)
 • Ek-4: YÖK’ün Önlisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı
 • Ek-5: YÖK’ün Lisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı
 • Ek-6: YÖK’ün Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı
 • Ek-7: Öğretim Elemanları Listesi
 • Ek-8: Öğretim Elemanlarının Ayrıntılı Bilgisi (Mezuniyet bilgisi, haftalık ders yükü, yabancı dil bilgisi)


 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast