Devam Zorunluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 17.09.2020 tarih ve 554 sayılı toplantısındaki 2.Kararı gereği, 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılında

“… Öğrencilerden derslere devam şartı aranmamasına,…” karar verilmiştir.

Bilgilerinize.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast