Sözlük

Öğretim, araştırma ve öğrenme sürecinde yeniden kullanım ve yeniden düzenleme için kullanılan dijital materyallerdir. Bu materyaller açık lisanslar (Creative Commons lisansları) aracılığıyla sağlanır.

Öğrenenlerin zaman ve mekâna bağlı kalmadan, eş zamanlı veya eş zamansız olarak ÖYS ve sanal sınıflarla öğrenme hedeflerine ulaşmaları olarak tanımlanır. Çevrimiçi öğrenme, internet ve Web’i kullanır.

Bilgisayar ağlarına dayalı iletişim olanaklarıyla etkileşim içine giren, belirli bir ilgiyi, gereksinimi, hedefi veya düşünceyi paylaşan insanların oluşturduğu gruplardır.

Belirli bir eğitim veya öğretim kursunda (ders) ele alınacak konuların ana hat ve özetini (konu, ders eğitmeni, ders gün ve saati, yöntem/teknikler vb.) düzenli ve açık bir şekilde gösteren programdır.

Makine tarafından okunabilir şekilde kodlanmış, dijital veri biçiminde olan her türlü içerik (web sayfası, web sitesi, e-kitap, video, dijital ses, video oyunlar, bilgisayar programları vb.) dijital içerik olarak adlandırılır. Dijital içerikler, dijital teknolojiler kullanılarak oluşturulabilir, görüntülenebilir, dağıtılabilir, değiştirilebilir veya saklanabilir.

Değerlendirme sürecinin elektronik ortam ve araçlar kullanılarak yürütülmesidir.

Elektronik bir cihaz (bilgisayar, e-kitap okuyucu, tablet vb.) üzerinden okunabilen, fiziksel olarak basılı olmayan kitaptır.

Öğretim etkinliklerinin senkron veya asenkron olarak elektronik ortamlarda yürütülmesidir.

Eğitim genel olarak bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla, istendik yönde davranış değişikliği geliştirme sürecidir.

Öğrenenlerin aynı zamanda öğrenme etkinliklerine katıldığı veya eğitsel kaynak ve içeriklere erişebildiği öğrenme şeklidir.

Öğrenenlerin farklı zamanlarda öğrenme sürecine katıldığı öğrenme şeklidir.

Öğrencinin bir şekilde öğrenme ortamındaki diğer bileşenlerle (içerik, öğrenci, eğitmen, arayüz vb.) iletişime geçmesi ve geri bildirim almasıdır.

Harmanlanmış öğrenme yaklaşımında çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme ortamlarının avantajlı yanları birleştirilir, bu ortamların sağladığı dezavantajlar azaltılır.  Dersin özelliklerine göre farklı oranlarda yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Öğrenme etkinliklerine yüz yüze katılma imkânı olmayan öğrencilerin çevrimiçi olarak, diğer öğrencilerin ise yüz yüze olarak katıldığı eğitim yaklaşımıdır. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımında çevrimiçi ve yüz yüze öğrenenler aynı bireyler olabilirken, hibrit öğrenme yaklaşımında farklı bireyler olabilir.

Herkesin herhangi bir koşul ya da katılım sınırlılığı olmadan erişebileceği çevrimiçi derslerdir. Coursera, EdX, Udemy ve Khan Academy bu hizmeti sağlayan platformlardan bazılarıdır.

Öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve bu ortamları yüksek performanslı olarak kullanmak amacıyla öğrencilerinin özellikleri ve performanslarıyla ilişkili verilerin (forum katılımı, ödevler, testler, canlı derse katılım, kaynaklara erişim durumu vb.) ölçülmesi, toplanması, analizi ve raporlanmasıdır.

Çevrimiçi bir uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyonunu ve raporlaştırma işlemlerini yapan, ders içeriklerinin yayınlanması, ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitmen ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlanması gibi çeşitli faaliyetleri kolaylaştıran web tabanlı ortamdır. Örneğin; onlineDEU Sakai öğrenme yönetim sistemini kullanmaktadır.

Belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmak için öğrenme durumlarının yeniden düzenlenmesi sürecidir. Eğitimin planlı şeklidir.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir öğrenme yönetim sistemidir.

Eğitmenlerin ve öğrencilerin eş zamanlı iletişim ve etkileşimine olanak sağlayarak, canlı ders yapılmasına imkân veren çevrimiçi öğrenme ortamıdır. Örneğin; onlineDEU, BigBlueButton canlı ders aracını kullanmaktadır.

Öğrenenin zaman ve mekân sınırlaması olmadan, basılı öğrenme materyallerinin yanında zengin iletişim teknolojileriyle, eş zamanlı veya eş zamansız olarak etkinliklere katıldığı, eğitsel kaynak ve içeriklere erişebildiği eğitim modelidir.

Öğrenenlerin zaman veya mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu öğrenme şeklidir.

Load More


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast