DEUZEM ANKET ARACI | 2023


Deprem Dönemi Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi
ÖĞRENCİ Anketi


Değerli öğrencimiz,

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde deprem dönemi acil uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek için yürütülmektedir. Çalışmadan elde edilecek verilerle, uzaktan eğitimde kalite güvence sistemini iyileştirmek amacıyla, mevcut durum saptanarak geleceğe yönelik iyileştirme çalışmaları planlanacaktır. Soruları yanıtlarken, uzaktan eğitim yoluyla aldığınız derslerin genelini düşünerek yanıt vermeye çalışınız.

Ankete ayırdığınız zaman ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.


BÖLÜM 1
Kişisel Bilgi Alanı
1.Cinsiyet2.Yaş
3.Fakülte/Yüksekokul/Enstitü*


4.Bölüm/Program Adı(3.Soru Seçimine Bağlı Kategori!)

5.Sınıf:

6.Not Ortalamanız(4 lük sisteme göre)

7.Genellikle hangi cihazdan derslere bağlanıyorsunuz?

8.Kullandığınız işletim sistemi nedir?

9.Uzaktan yürütülen derslerinize çoğunlukla hangi mekândan katılıyorsunuz?

10.Uzaktan eğitim yoluyla aldığınız derslerde, eğitmenlerin uzaktan öğretim yeterliliğini genel olarak nasıl buluyorsunuz?

11.Gelecek eğitim-öğretim döneminde eğitim modeli tercihiniz nedir?

12.DEU uzaktan eğitim hizmetlerinden ne kadar memnunsunuz?

13.Aşağıda uzaktan eğitimle ilgili olan çeşitli faktörleri uzaktan eğitimle aldığınız derslerin genelini düşünerek değerlendirir misiniz?

1İdari Destek
Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde
2Teknik Destek
Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde
3İletişim ve Etkileşim
Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde
4Değerlendirme
Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde
5Öğrenme Kaynakları
Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde
6Teknolojik Altyapının
Geliştirilmesi

Zayıf

Beklentimin
Altında

Beklentimi
Karşılıyor

Beklentimin
Üstünde


BÖLÜM 2

onlineDEU’nun Değerlendirilmesi
Aşağıda onlineDEU’nun değerlendirilmesine yönelik 8 madde ve bu maddelere ilişkin 5 seçenek bulunmaktadır. Her bir maddeyi dikkatlice okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneklerden sadece bir tanesini işaretleyiniz.


1onlineDEU’da karşılaştığım sorunları nasıl çözebileceğimi biliyorum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
2onlineDEU’daki Takvim aracı derslerin saatlerini hatırlamama yardımcı oluyor.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
3onlineDEU’daki Ders İçerikleri ve Kaynaklar araçlarının kullanılması dersin etkililiğini artırıyor.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
4Canlı dersleri düzenli takip etmek dersi daha iyi anlamamı sağlıyor.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
5Canlı derslerin kayıtlarını sonradan izlemek dersi pekiştirmemi sağlıyor.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
6Öğretim üyesi tarafından sunulan dijital eğitim materyalleri ihtiyaçlarımı karşılıyor.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
7Dersle ilgili öğretim üyesi tarafından yapılan bilgilendirmelerin (duyuru vb.) yeterli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
8Canlı derste eğitmenin kamerasının açık olmasının, dersi dinlemeye yönelik motivasyonumu artırdığını düşünüyorum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum


BÖLÜM 3

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi

Bu bölümde çevrimiçi ders sürecinin değerlendirilmesine yönelik 18 madde yer almaktadır. Her bir maddeyi dikkatlice okuyarak ders sürecini en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1Dönem başında dersin amacı ve yapısı hakkında öğrencilere yazılı ve sözlü (senkron) olarak bilgi verilmiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
2Eğitmen dönem başında çevrimiçi ders araçlarının (ders içerikleri, kaynaklar, canlı ders, ödevler vb.) nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi vermiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
3Eğitmen dönem başında kendini tanıtmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
4Dersin ilk haftasında buz kırma (tanışma) etkinliği yapılmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
5Eğitmen, öğrencilerden uymaları beklenen kuralları (intihal, etik kurallar vb.) dönem başında açıkça belirtmiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
6Canlı ders dışında çeşitli asenkron araçlar (forum vb.) ders etkinliği olarak kullanılmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
7Eğitmen canlı ders dışında gönderilen mesajlara (Mesajlar, Eposta araçları vb. ile) yanıt vermiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
8Eğitmen dersle ilgili değişiklik durumlarında (saat, ders içeriği vb. değişikliklerde) ders öncesinde öğrencilere bilgi vermiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
9Derste alternatif ölçme araçları (ödev, portfolyo, proje, sunum vb.) kullanılmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
10Alternatif ölçme araçlarıyla ilgili yönerge ve örnek(ler) sunulmuştur.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
11Çevrimiçi yapılan testlerde çeşitli soru tipleri (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, açık uçlu vb.) kullanılmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
12Öğrenci çalışmalarına (ödev, proje, sınav vb.) geribildirim sağlanmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
13Ders, öğrenci merkezli olarak etkileşimli şekilde gerçekleştirilmiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
14Derse yardımcı web tabanlı teknolojiler (web 2.0 araçları vb.) kullanılmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
15Uzaktan eğitim sürecinde, kurumun akademik hizmetleri ve kaynaklarına ilişkin bilgi(ler) verilmiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
16Derste kullanılan öğrenme materyalleri okunabilirdir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
17Eğitmen canlı derste iletişim ve etkileşimi desteklemiştir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum
18Eğitmen canlı ders sırasında kamerasını açmıştır.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

İki
Aradayım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum