Asenkron ve Senkron Eğitim Hakkında Önemli Açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecektir.

Derslerin Senkron (Eşzamanlı) Şekilde İşlenmesi:

Derslerin senkron işlenmesi (Canlı Yayın) durumunda öğretim elemanı ile öğrenciler arasında; aynı zamanda öğrencilerin birbirleri arasında bir etkileşim ortamı sağlanmış olacaktır. Öğretim elemanı canlı ders yaparken öğrenciler veya öğretim elemanı sesli veya yazılı olarak sorularını sorabileceklerdir. Bu sayede soru cevap, tartışma ve diğer etkinliklerle ders etkili ve verimli bir şekilde işlenmeye devam edecektir.

Dikkat edilecek hususlar:

Senkron bir şekilde derslerin işlenmesinde kaliteli ses ve görüntünün sağlanması için canlı yayın sırasında öğrencilerin tamamının kamera ve mikrofonlarının kapatılmasının istenmesi, öğrencilerin soru sormak istemeleri durumunda kamera ve mikrofonlarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin kamera ve mikrofonlarının açık kalması ses ve görüntü kirliliğine neden olabilir. Canlı yayın sırasında dersinizi kaydetmeniz çok önemlidir. Ders bittiğinde kayıt işlemi sonlanacak ve ilgili video stream kısmında görünür hale gelecektir. Derslerinizi blok yapma yerine, mutlaka ara vermeniz çok önemlidir. Blok halinde, 2-3 saat aralıksız yapılan derslerin kayıtlarının sisteme düşmesi uzun süreceği gibi aynı zamanda daha sonra bir öğrencinin sadece bir videoyu indirmesi de zaman alacaktır.

Derslerin Asenkron (Eşzamansız) Şekilde İşlenmesi:

Asenkron ders işleme, sadece öğrencilerle materyal paylaşma anlamına gelmemektedir. Asenkron yoluyla öğretim elemanlarının hazırladığı ve sisteme koyduğu (veya DEBIS yoluyla öğrencilerine gönderilebilir) tüm öğretim materyalleri sayesinde öğrenciler, dersin içeriğini okuyabilecek ve çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimlerini etkili ve sürdürülebilir kılmak adına Microsoft Teams üzerinde bulunan sohbet, sınıf kaynakları ve ödev gibi ortamlar sayesinde soru cevap, tartışma, ölçme-değerlendirme ve diğer etkinliklerle devam etmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının derslerini asenkron yapmaları durumunda, etkileşim sağlama amacıyla yukarıda belirtilen araçlardan birini veya birkaçını her haftaki derslerinde kullanmaları önem kazanmaktadır. Öğrencilere çevrimiçi verilen sorumluluklar, onları derse katılmaları konusunda motive edecektir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Asenkron bir şekilde derslerin işlenmesi durumunda öğrenci – öğretim elemanı; öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Microsoft Teams üzerindeki “gönderiler” sekmesinde öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki etkileşimlerin mutlaka dersin yapıldığını kanıtlayıcı düzeyde olması gerekmektedir. Öğretim elemanlarının mutlaka öğrencilere ders ile ilgili anlamadıkları yerleri sormaları veya öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili konularda öğrencilere sorular yazarak bunları cevaplamalarını istemeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir uygulama yapmanız durumunda dersinizin asenkron yapıldığı kanıtlanmış olacaktır.

Öğretim elemanlarımızın ihtiyaç duyması halinde yukarıda anlatılan bu iki sistem (Senkron ve Asenkron) karma şekilde de uygulanabilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM)

Bu web sayfası yoluyla tüm akademik personelimizin ve öğrencilerimizin Microsoft Teams ile derslerini uzaktan eğitimle nasıl yürütebileceklerine yönelik bilgiler verilmektedir. Aşağıda kısa videolar yoluyla adım adım Microsoft Teams’e kayıt olacağından nasıl bir dersi canlı yürütülebileceğine yönelik bilgiler anlatılmaktadır.


Destek almak için info@deuzem.deu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 


Office 365 kullanıcı hesabı ile ilgili problemlerinizde admin@deu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

Öğretim Elemanı için Oturum Açma

Öğrenci için Oturum Açma

Sınıf Oluşturma ve Öğrenci Ekleme

Bir Sınıfa Kaydolma

Sunu, Dosya ve Ekran Paylaşımı

Canlı Ders Oluşturma ve Öğrenci Atama

Microsoft Teams’de Canlı Ders yapmanız durumunda katılabilecek öğrenci sayısı 250’dir.

Mesaj Oluşturma ve Biçimlendirme

Sınav (Quiz) Oluşturma

Ödev Oluşturma

Ödev Teslimi

Ödev Puanlama

Yoklama Alma

Tüm sorularınız için info@deuzem.deu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 


Microsoft Destek Kılavuzları
Sıkça Sorulan Sorular (Yakında)